Ljepota tijela

Pravilno njegovanje kože, korištenje odgovarajuće šminke, kombiniranje odjeće u stilu koji vama odgovara- sve to pomaže da izgledate mlado i lijepo. Također, odlazak na tečajeve plesa, na fitness, pilates ili yogu, pospješuje izgleda vašeg tijela i čini vas privlačnijim kako sebi tako i drugima. Ako ste zadovoljni sami sobom i svojim izgledom, i drugi će vas doživljavati tako.

Svoju kožu najbolje je njegovati prirodnim preparatima koristeći maske za lice od jabuka, meda ili ulja koje možete nabaviti u obližnjim prodavaonicama. Također, postoje i mnogi recepti za piling tijela koje možete pronaći na internetu i sami napraviti. Ne trebate posjećivati beauty salone i trošiti novac na bespotrebne stvari, kada možete sami učiniti da vaše tijelo bude zdravo i lijepo. Zapravo, najvažnija od svega je pravilna ishrana, mnogo povrća i voća koje će učiniti vaš ten ljepšim, ali također i poboljšati vaše zdravlje.

Vaši nokti bit će jači unošenjem raznih vitamina i minerala u tijelo. Potrebno je zaštititi kožu od hladnoće zimi, ali i od toplote ljeti, jer i hladnoća i toplota loše utječu na izgled kože. Kremu sa zaštitnim faktorom potrebno je koristiti tokom cijele godine, jer ujedno štiti od štetnih utjecaja ali i hrani kožu cijelog tijela. Ankete su pokazale da bi žene rađe nosile steznike, nego vježbale i išle na dijetu što nije pohvalno. Vježbanjem, osim što trošite kalorije i što vaše tijelo dobija ljepši oblik vremenom, izbacujete i višak negativne energije iz sebe. Izaberite nešto što vas ne umara previše, u čemu biste uživali i bili opušteni, izbor je ogroman. Ne treba vam biti žao potrošiti na sebe određeni iznos novca ako će to biti korisno kako za vaše unutarnje zdravlje, tako i za vanjski izgled i ljepotu.

Ljepota je važna svima, pa i muškarci kao i žene ne trebaju zapostaviti svoju kožu. Nakon brijanja, lice je iziritirano od oštrih britvica koje koriste, stoga trebaju posvetiti malo pažnje izboru preparata za njegu kože poslije brijanja lica. Također, trebaju zaštititi kožu kao i žene od hladnoće i toplote. Zimi, koža puca od hladnoće i niskih temperatura, stoga je treba zaštititi kako kremama tako i nošenjem rukavica. Ljeti, koža treba biti zaštićena od štetnih sunčevih zraka, kao i kosa koju topao zrak uništava. Poslušajte savjete kozmetičara i vodite računa o svom izgledu kako bi što duže održali mladolikost i ljepotu.

Uzgoj maslina na ekološki način

Proizvođač treba posjedovati maslinik udaljen 50 m od prometnice na kojoj je opterećenje 100 vozila na sat ili 10 vozila u minuti ili udaljen najmanje 20 m od prometnice, ako je odvojen živom ili drugom ogradom visine najmanje 1,5 m.

Za suzbijanje štetočinja u ekološkom uzgoju maslina dopuštene su agrotehničke, biološke i biotehničke mjere. Pri izboru mjera suzbijanja prvenstvo treba dati: uzgoju otpornih ili tolerantnih sorata na štetočinje; sadnji zdravog i deklariranog ekološki uzgojenog sadnog materijala; primjeni agrotehničkih mjera koje ne pogoduju razvoju štetočinja (poticanje biološke raznolikosti unutar maslinika, jednačena gnojidba, navodnjavanje sustavom kapanja itd.); uporabi fizikalnih i mehaničkih mjera; uporabi bioloških mjera (korisni kukci i grinje, antagonistički mikroorganizmi); uporabi sredstava za zaštitu bilja prirodnog podrijetla (sumpor, bakar itd.). Sredstava za ekološku zaštitu bilja se upotrebljavaju preventivno jer kad populacija štetnika prijeđe gospodarski prag štetnosti ili kad su povoljni klimatski uvjeti za razvoj biljnih bolesti može biti prekasno.

Pravilnik o ekološkoj proizvodnji u uzgoju bilja i u proizvodnji biljnih proizvoda (NN 91/01., NN 10/07.) dopušta upotrebu prirodnih neprijatelja štetočinja poljoprivrednog bilja (predatori, nametnici, superparaziti), upotrebu feromona, kada se ne primjenjuju izravno na biljke, te upotrebu repelenata (nekemijskih sintetskih odbojnih sredstava). U maslinik se postavljaju zamke za kukce (rinchotrap), obojene, ljepljive ploče, posude i klopke.

Dopuštena je upotreba sredstava za bolju ljepljivost, njegu biljaka i slično, kao biljnomineralna sredstva i močila za prihranu i zaštitu bilja, te sredstava koja pojačavaju otpornost biljaka i sprječavaju neke štetočinje kao što su: različiti biljni pripravci, ekstrakti i čajevi (luk, hren, kopriva, preslica, paprat i dr.), bentonit (brašno od gline), vodeno staklo (natrijev ili kalijev silikat), vapno (protiv pjegavosti jabuka u spremištu) i homeopatski i biodinamički pripravci. Protiv gljivičnih bolesti je dopuštena upotreba: sumpora u prahu, močivog sumpora sumpornih pripravaka u kombinaciji (npr. s bentonitom i vapnencem od algi u voćarstvu i vinogradarstvu), vodenog stakla (natrijev i kalijev silikat), kamenog brašna, bakar samo u slučaju potrebe u voćarstvu i vinogradarstvu i uz odobrenje stručne kontrolne službe, a na osnovi rezultata ispitivanja sadržaja bakra u tlu, bakrenih pripravaka (uz dodatak preslice, luka, hrena i sl.), kompostnih ekstrakta ili pak kombinacije nabrojanih pripravaka.

Protiv biljnih štetočinja je dopuštena upotreba: Bacillus thuringiensis-a (BTpripravaka), virusnih, gljivičnih i bakterijskih preparata, upotreba sterilnih mužjaka, cvjetnog ekstrakta i praha buhača (Pyrethrum), dok su sintetski piretroidi zabranjeni.

Dopuštena je upotreba i uljne emulzije (bez sintetičkihkemijskih insekticida) na bazi parafinskih ulja ili biljnih ulja za neke kulture, želatine, kamenog brašna, etilnog alkohola, diatomejske zemlje, kave, ekstrakt i čaj iz kvazijina drveta (Quassia amara, najviše 2 % koncentracije), kalijev sapun, smeđi mazivi meki sapun (najviše 3 % koncentracije).

Ekološka proizvodnja maslina uspostavlja se podizanjem novog nasada maslina. ili pak prijelazom s konvencionalne na ekološku proizvodnju kod starih nasada masline. Tijekom tog perioda mora proći prijelazno razdoblje koje traje najmanje jednu, a najdulje tri godine, a računa se od osnivanja maslinika za nove nasade, odnosno, od cvatnje do cvatnje za postojeće nasade. Za stare nasade maslina potrebno je izraditi plan prijelaza s konvencionalne na ekološku proizvodnju.

Nakon donošenja odluke o uzgoju maslina na ekološki način potrebno je odabrati i prijaviti se jednoj od ovlaštenih nadzornih stanica (Pravilnik o stručnom nadzoru u ekološkoj proizvodnji, NN 13/02., NN 10/07.). Proizvođač maslina mora biti najprije upisan u Upisnik poljoprivrednih obiteljskih gospodarstava koji vodi Ured državne uprave za poljoprivredu pri županiji – služba za gospodarstvo.

Potom podnosi zahtjev i zapisnik nadzorne stanice za ekološku proizvodnju o obavljenom prvom stručnom nadzoru Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja za upis u Upisnik proizvođača u ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda Ekološka proizvodnja na poljoprivrednom gospodarstvu podliježe stručnom nadzoru u svim dijelovima proizvodnje prema Pravilniku o ekološkoj proizvodnji u uzgoju bilja i u proizvodnji biljnih proizvoda (NN 91/01., NN 10/07.).

Prema Pravilniku o preradi u ekološkoj proizvodnji (NN 13/02., NN 8/08.) u preradi ekoloških proizvoda namijenjenih ljudskoj i životinjskoj ishrani upotrebljavaju se pomoćne tvari i ostali proizvodi nepoljoprivrednog podrijetla te proizvodi poljoprivrednog podrijetla koji nisu ekološki proizvedeni, a obuhvaćaju sastojke, aditive i pomoćne tvari koje je dopušteno rabiti u preradi namirnica, osim za vino, a sastoje se od jednog ili više sastojaka biljnog podrijetla i primjenjuju se sukladno važećim propisima o proizvodnji namirnica. Ekološki proizvod mora biti propisano označen da se ne bi pomiješao ili zamijenio s drugim (konvencionalnim) proizvodom.

Osnovni pojmovi u ekološkoj poljoprivredi

Pod ekološkom, organskom ili biološkom poljoprivredom u široj javnosti se uglavnom misli na proizvodnju tzv “zdrave hrane”, tj. na poljoprivrednu proizvodnju bez uporabe agrokemikalija (mineralnih gnojiva, pesticida, hormona i sl.).

Premda najpoznatije, ovo je samo jedno od obilježja takvog načina proizvodnje. Ekološka poljoprivreda je koncept poljoprivredne proizvodnje koji je mnogo složeniji i čija bit nije samo u izostavljanju agrokemikalija, već u sveukupnom gospodarenju kojim je to moguće postići. Ekološkom poljoprivrednom proizvodnjom nastoji se maksimalno iskoristiti potencijale određenog ekosustava, odnosno gospodarstva, stimulirajući, jačajući i harmonizirajući biološke procese pojedinih njegovih dijelova.

Ideal ekogospodarstva je gospodarstvo mješovitog tipa, s biljnom i stočarskom proizvodnjom, koje je organizirano na način da predstavlja harmoničnu cjelinu koja zadovoljava većinu potreba iz vlastitih izvora, te minimalizira “uvoz”, tj. unos istih izvan samog gospodarstva. Smisao ekološke poljoprivrede nije u negiranju i odbacivanju pozitivnih dostignuća konvencionalne poljoprivrede, već u iznalaženju ekološki prihvatljivijih rješenja, tamo gdje je to potrebno i moguće. Ekološka pojoprivreda isto tako nije niti povratak na staro, povratak na poljoprivredu naših djedova. Naprotiv, ekološka poljoprivreda dio je suvremene poljoprivredne proizvodnje, trgovine i agronomske znanosti, te se upravo i temelji na njenim najnovijim spoznajama i dostignućima.

Ekološka proizvodnja oljoprivrednih i prehrambenih proizvoda je definirana kao poseban sustav održivog gospodarenja u poljoprivredi i šumarstvu koji obuhvaća uzgoj bilja i životinja, proizvodnju hrane, sirovina i prirodnih vlakana te preradu primarnih proizvoda, a uključuje sve ekološki, gospodarski i društveno opravdane proizvodno- tehnološke metode, zahvate i sustave, najpovoljnije koristeći plodnost tla i raspoložive vode, prirodna svojstva biljaka, životinja i krajobraza, povećanje prinosa i otpornosti biljaka s pomoću prirodnih sila i zakona uz propisanu uporabu gnojiva, sredstava za zaštitu bilja i životinja, sukladno s međunarodno usvojenim normama i načelima.

Proizvođač u ekološkoj proizvodnji jest pravna ili fizička osoba koja ekološke proizvode gospodarski proizvodi, prerađuje, odnosno njima trguje, a upisana je u Upisnik proizvođača u ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

Ekološki proizvod je svaki proizvod proizveden i označen sukladno odredbama Zakona o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i propisa donesenih na temelju njega. Ekološka proizvodnja podliježe stručnom nadzoru koji obavlja ovlaštena nadzorna stanica za ekološku proizvodnju.

Nakon provedenog obveznog stručnog nadzora nad ekološkom proizvodnjom i izdanog zapisnika o obavljenom stručnom nadzoru, pravna osoba za provedbu postupka potvrđivanja izdaje potvrdnicu.

Potvrdnica je isprava kojom ovlaštena pravna osoba za provedbu postupka potvrđivanja u ekološkoj proizvodnji potvrđuje da su ekološka proizvodnja, proces ili usluga na proizvodnoj jedinici u ekološkoj proizvodnji sukladni s propisanim temeljnim zahtjevima za ekološku proizvodnju.

Znak ekološkog proizvoda treba imati krajnji proizvod u ekološkoj proizvodnji uz propisanu deklaraciju, a izdaje se na zahtjev proizvođača, te nakon provedenog postupka rješenjem ga dodjeljuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva.

Biofungicidi

Radi se o korisnim organizmima koji su u prirodi sastavni dio mikro- svijeta tla. Naime, neobrađeno tlo je uravnotežena sredina upravo stoga što se svi organizmi koji ga nastanjuju konstantno međusobno nadmeću za stanište i hranjive tvari kompeticija) te su razvili različite mehanizme potiskivanja svojih konkurenata (antagonizam).

Čovjek je naučio raspoznavati korisne organizme čije kompeticijske i anatagonističke sposobnosti može upotrijebiti u suzbijanju gljiva koje uzrokuju bolesti biljaka. U nekim slučajevima korisni organizmi sintetiziraju tvari koje su otrovne za gljive (antibioza). Neke su vrste pravi paraziti gljiva te se hrane direktnim usisavanjem sadržaja stanica gljiva (mikoparazitizam). No, najčešće sve opisane mehanizme istovremeno koriste u borbi protiv štetnih gljiva te ih zato smatramo čimbenicima biološke borbe bio-čimbenicima ili biološkim agensima.

Na navedenim kompeticijskim i antagonističkim odnosima u prirodi utemeljeni su principi biološkog suzbijanja biljnih nametnika tj. biološka borba. Kako bi bio-čimbenike koristio za bio-borbu čovjek ih mora izolirati iz tla, uzgajati u kontroliranim uvjetima, formulirati u neki pripravak koji je pogodan za unošenje u tlo uz biljku ili za prskanje biljke.

Biofungicid Trichodex (proizvođač Makhteshim, Izrael) namijenjen suzbijanju sive plijesni (Botrytis cinerea) vinove loze i jagoda. Baza Trichodexa je gljiva Trichoderma harzianum izolat T-39.

U svijetu su na osnovu iste gljive, ali izolata T-22, najrašireniji i vrlo popularni u stakleničnoj proizvodnji preparati RootShield i PlantShield (proizvođač Bioworks, SAD). Na osnovu izolata T-35 napravljen je pripravak Binap (proizvođač Bio Inovation, Švicarska).

Biofungicid AQ 10 služi za suzbijanje pepelnica. To je pripravak na osnovu pravog mikoparazita 65 vrsta pepelnica, gljive Ampelomyces quisqualis koju uz malo bolje povećalo možete i sami otkriti na pepelnicom zaraženom listu. Gljiva Coniothyrium minitans suzbija uzročnika bijele truleži (Sclerotinia sclerotiorum) povrća u staklenicima, a može se naći na mađarskom tržištu u biofungicidu Koni (proizvođač Bioved, Mađarska).

Biofungicid Polyversum (proizvođač Biopreparaty Ltd., Češka) na osnovu gljivi sličnog organizma Pythium oligandrum koji suzbija druge vrste iz roda Pythium ali i bijelu trulež (S. sclerotiorum), sivu plijesan (B. cinerea) te crnu pjegavost (Alternaria spp).

Većina bioloških pripravaka namijenjenih suzbijanju gljiva patogenih za biljke, čija je aktivna komponenta bakterijska kultura, temelji se na vrstama iz rodova Streptomyces i Bacillus.

U SAD je komercijalizirano mnogo pripravaka ovog tipa. Pripravak Actinovate (proizvođač Natural Industries, SAD) je namijenjen suzbijanju sive plijesni i pepelnica jagode, paprike i gerbera u proizvodnji na otvorenom, ali i u zaštićenim prostorima. Actinovate sadrži bakteriju Streptomyces lydicus (izolat WYEC108).

Proizvodnja organskog gnojiva uz pomoć kalifornijskih glista

Proizvesti humus u vlastitom vrtu, većini je još uvijek strano, pa za gnojidbu povrtnjaka najčešće koriste mineralna gnojiva. Ipak ispitali smo kako najjednostavnije napraviti humus, pritom uštedjeti i ujedno poboljšati zemlju na kojoj rastu povrtne i druge namirnice.

Ivan Kliček iz Lekenika kraj Siska proizvodnjom humusa bavi već duži niz godina.

“Svaka domaćica može proizvesti kvalitetan i mineralima bogat humus. Za njegovu proizvodnju potrebno je tek izdvojiti nešto novca za kupnju kalifornijskih glista, koje svojom probavom biološki otpad pretvaraju u organsko gnojivo”, kaže Kliček.

– Svako kućanstvo ima ostataka hrane i sva ta hrana može poslužiti kao gnojivo, isto kao i trava, suho lišće, dakle sve osim stakla, željeza, plastike i drugih materijala koji nisu bio razgradivi – pojašnjava Kliček.

Ako se kompost slaže u vrtu, dio odlagališta bi trebalo izbetonirati ili staviti neku neprobojnu zaštitu kako bi gliste, kada se stave u gnojivo, bile sigurne od krtica. Osim u vrtu humus se može proizvesti i na balkonu u manjem kontejneru ili tegli, te kasnije iskoristiti za cvijeće.

Gnojidba u ekološkoj proizvodnji

Stajski gnoj, gnojnica i gnojovka domaćih životinja, napose goveda, te komposti od biljnih otpadaka, čine zajedno s prirodnim organsko-biološkim dodacima i gnojivima, osnovu gnojidbe u ekološkoj proizvodnji. Stočarstvo s odgovarajućom proizvodnjom krme, u tom pogledu, bitni je sastavni dio ekološkoga gospodarstva.

Popis dopuštenih gnojiva i sredstava za poboljšanje tla u ekološkoj proizvodnji nalazi se u Prilogu 1. Pravilnika o ekološkoj proizvodnji.
Intenzitet gnojidbe, naročito dušične, ne smije utjecati na smanjenje kvalitete prinosa/priroda (hranive sastojke, okus, miris i sl.).

U ekološkoj poljoprivredi provodi se održivo gospodarenje humusom. Količina unesenih organskih ostataka mora biti identična količini gubitaka žetvom i mineralizacijom organske tvari ili gubitaka na neki drugi način. Zasnivanje ekoloških gospodarstava preporučuje se na površinama sa sadržajem humusa većim od 2 %. Gospodarenjem organskim gnojivima i kompostom treba gubitke hranivih tvari svesti na najmanju moguću mjeru.

Sva organska gnojiva trebaju potjecati s vlastitog gospodarstva; u nedostatku takvih gnojiva dopuštena je primjena gnojiva s drugoga gospodarstva, ali uz dopuštenje nadzorne stanice.

Kod dokupa gnojiva organskog podrijetla, dokupljena količina zajedno s količinom s vlastitog gospodarstva ne smije prijeći količinu gnoja u ekvivalentu od dva uvjetna grla po hektaru (= 170 kg N/ha).

Organska gnojiva podrijetlom s konvencionalnih gospodarstava mogu se primijeniti samo na početku prijelaznog razdoblja, u nedostatku drugih gnojiva, uz predočenu analizu njihova sastava i dopuštenje nadzorne stanice. Uporaba tih gnojiva nabavljenih izvan ekološkoga gospodarstva mora se prijaviti nadzornoj stanici.

Nadzorna stanica treba utvrditi ograničenja ukupnih organskih tvari uvezenih na gospodarstvo, uzimajući u obzir lokalne uvjete i specifičnu prirodu kultura. Nadzorna će stanica utvrditi standarde koji su prevencija intenzivnom korištenju kruženja životinja, npr. za perad, od povratne dodatne gnojidbe. Pribavljeni materijal (uključujući kompost za rasadu) treba biti u skladu s Prilozima 1. i 2. Pravilnika o eko proizvodnji. Mineralna gnojiva smiju se rabiti samo kao dopunski dodaci tvari na temelju ugljika. Njihova upotreba mora biti opravdana i može se dopustiti samo kada se ostale gnojidbene mjere ne mogu provoditi. Nadzorna će stanica ograničiti unose inputa, kao što su mineralni kalij, gnojiva s magnezijem, mikroelementi, stajska gnojiva i gnojiva s relativno visokom razinom sadržaja teških metala i/ili ostalih neželjenih sastojaka, npr. bazična troska, kameni fosfati i talog otpadnih voda (Prilozi 1. i 2.). Gnojidba dušikom mora se obaviti isključivo organskim gnojivima ili biljkama koje obogaćuju tlo tim hranivom. Dopunska mineralna gnojidba ostalim hranivima, u načelu, treba se provoditi gnojivima u takvim oblicima koji neće biti izravno dostupni biljkama.

Nije dopuštena upotreba kemijskih-sintetičkih dušičnih gnojiva, lako topivih fosfata, čiste kalijeve soli i kalijeve soli s više od 3 % klora te svih ostalih gnojiva koja nisu na popisu Priloga 1. Pravilnika o ekološkoj proizvodnji. Zabranjena je upotreba čilske salitre i svih drugih sintetiziranih dušičnih gnojiva, uključujući i ureju (karbamid) sukladno Prilogu 1.

Dopuštena je primjena gnojiva od mljevenih stijena i zemlje koja sadrže i fosfor, a u skladu s lokalnim uvjetima. Preporučuje se njihova primjena kroz proces kompostiranja, odnosno drugih postupaka aktiviranja.

Proizvodna jedinica treba težiti tome da sve potrebe za gnojivima osigura iz vlastite proizvodnje te su dopuštena sljedeća organska gnojiva i sredstva za poboljšanje kakvoće tla s vlastitoga gospodarstva:

1. stajski gnoj dozrio aerobno; propisane količine treba davati raspodijeljeno, češće, u manjim količinama;
2. komposti iz ostataka gospodarstva – organski otpad neopterećen štetnim tvarima, a prerađeni aerobnim dozrijevanjem;
3. zelena gnojidba leguminoznim i neleguminoznim sideratima;
4. malčiranje slamom i drugim organskim ostacima nakon ubiranja glavnog prinosa;
5. gnojnice i gnojovke, koje jesu i koje nisu pripremljene mikrobiološkim aerobnim putem, treba upotrebljavati u razrijeđenom obliku;
6. mljevena rožina (od rogova i papaka);
7. životinjske dlake i čekinje
8. krvno brašno, bez dodataka natrijeva klorida;
9. brašno od kostiju, bez organskih otapala te drugo životinjsko brašno;
10. gorka sol;
11. udrobljeni ricinus bez perkloretilenskih ostataka (uz dopuštenje nadzorne stanice o načinu korištenja);
12. upotreba mulja iz pročišćivača i komposta od komunalnih otpadaka nije dopuštena.

Koja je odjeća uvijek u trendu?

Većina žena danas smatra da je odjeća ono što nas čini lijepima stoga je biraju prema trenutnim trendovima i oblače se prema standardu društva. Međutim, odjeću treba birati prema svom izgledu i prema stilu koji volimo. Odjeća bi trebala prikriti nedostatke jedne osobe, a istaći pozitivne i dobre osobine. Iako pokušavamo što više da pratimo trendove koji se sve češće mijenjaju, svaka žena trebala bi da zna da ipak postoje pojedini komadi odjeće koji nikada neće izaći iz mode i koja će uvijek biti u trendu i in, bez obzira na nove kolekcije koje iz dana u dan pristižu u vaše najdraže prodavaonice. Nudimo vam dva prijedloga i sigurno nećete pogriješiti poslušate li ih.

1. Mala crna haljina definitivno je nešto što je potrebno svakoj ženi. To je jedan komad odjeće koji odgovara svim prilikama i događajima na koje možete biti pozvani, a uz to uvijek će biti u modi. Ne treba vam biti žao dati određeni iznos novca za svoju malu crnu haljinicu, jer ćete je moći nositi koliko vi god to poželite. Uz nju svakako možete kombinovati i cipele koje vi želite bilo da su to baletanke,štikle ili sandale. Naglasit ćete svoju ženstvenost i eleganciju, a zainteresirane poglede nećete izbjeći gdje god se pojavite.

2. Još jedan odjevni predmet koji će biti uvijek u trendu i u kojemu se možete osjećati sigurno, zavodljivo i seksi jeste jeans. Bilo da su to farmerke, jakna ili samo zanimljiva torba od jeansa kao dodatak vašoj odjevnoj kombinaciji nećete pogriješiti. Jedino što bi vam savjetovali jeste da ne pretjerujete sa jeansom u jednoj odjevnoj kombinaciji. Bit će dovoljan samo jedan odjevni predmet od jeansa npr samo farmerke ili samo jakna kako bi izgledali savršeno. Uz jeans možete također kombinovati kakvu god obuću želite i izgledati onako kako vi to želite. Tenisice, baletanke, štikle, sandale ili čizme- nećete pogriješiti. S jeansom možete postići look kakav želite- biti seksi, zavodljivi ili pak opušteni i zabavni.

Pratite trenutne trendove, ali nemojte zaboraviti da postoje odjevni predmeti koji će uvijek biti moderni. Bez obzira na modu, ovakvi komadi odjeće su rado viđeni na svakoj ženi, ali i obavezni su u ormaru svake žene. Stoga, ako nemate već svoju crnu haljinu ili odjevni predmet od jeansa, posjetite svoju omiljenu prodavaonicu i prepustite se čarima šopinga.

Savjeti o ljepoti za mladenke

1. Svaka mladenka želi da bude lijepa na dan svog vjenčanja. Najvažnije je ne eksperimentirati sa šminkom, bojom kose ili različitim frizurama uoči vašeg vjenčanja. Uvijek idite na sigurno koristeći eleganciju ili klasiku. Zakažite probe vaše šminke i frizure bar tjedan prije vjenčanja da provjerite da li izgleda onako kako ste vi to zamislili. Tako, ako vam se ne sviđa imat ćete vremena smisliti nešto novo.

2. Što se tiče kože, počnite je redovno njegovati mjesecima prije vjenčanja koristeći hidratizirajuće kreme. Nemojte isprobavati proizvode koje niste dotada koristili uoči vjenčanja u slučaju neželjenih alergijskih reakcija. Preporučujemo Nivea hidratizirajuće mlijeko nakon tuširanja. Ako želite koristiti losion za samotamnjenje, obavezno prije napravite piling kože, kako bi se primio ravnomjerno na vašoj koži.

3. Šminka ne bi trebala biti napadna, želite izgledati nježno i profinjeno. Najbolja opcija jeste da odete profesionalnom šminkeru koji će znati kako da vas našminka. Ako ipak želite to sami raditi, nemojte koristiti prenapadne boje ili potražite savjete profesionalnih kozmetičara na internetu i pogledajte objavljenje snimke kako se našminkati. Preporučljivo je da koristite vodootpornu maskaru.

4. Brigu o kosi treba također početi redovno voditi mjesecima prije velikog događaja. Odaberite regenerator i sprej za zaštitu kose od vrućeg zraka, naravno koji odgovara tipu vaše kose. Nakon što odaberete savršenu frizuru, otiđite frizeru i probajte je kako bi vidjeli da li izgleda onako kako ste vi mislili. Zdrava kosa je jedan od faktora koji će pomoći da dobijete svoju savršenu frizuru.

5. Pri odabiru haljine nemojte samo gledati model koji vam se sviđa, već model koji će pristajati vašoj figuri. Bitno je odabrati haljinu koja će istaknuti vaše dobre strane i prikriti vaše nedostatke. Ukoliko ste stariji i ukoliko vam to nije prvi brak odaberite nešto malo konzervativnije, a ne klasičnu bijelu vjenčanicu. Nakit uskladite sa haljinom. Ako haljina ima mnogo dodataka, poput čipke ili mnogo volana, nemojte pretjerati s nakitom. Jednostavna ogrlica i diskretne naušnice bit će sasvim dovoljno. Odlučite li podići kosu, a vaša haljina bude jednostavna, stavite velike, viseće naušnice. Izaberite ih ovisno od oblika vašeg lica.

6. Nakon što odaberete šminku, frizuru i haljinu koju želite, obavezno probajte kako izgleda jedno s drugim nekoliko dana prije, kako bi se uvjerili da je zaista sve onako kako ste vi to zamislili.

Što parfem govori o tebi?

Svaka žena ili cura ima svoj najdraži parfem koji, pored nekoliko ostalih, konstantno koristi. Taj parfem ima svoje značenje i privržena mu je iz nekog razloga. Naravno da je individualno kakvu vrstu parfema žena voli. Da li će on biti sladak i nježan ili ipak jak i dominantan stvar je osobnog izbora i ukusa. U zavisnosti od vaših osobina i karaktera birate savršen parfem za sebe, svjesno ili ne.

Svojim parfemom naglašavate svoju misterioznu stranu, svoju senzualnost, nježnost, samouvjerenost ili zavodljivost. Ako volite jake parfeme, vi ste zimski tip osobe. Jaki ste, dominantni, provokativni. Međutim, morate znati da jaki parfemi ne odgovaraju svim godišnjim dobima i prilikama. Kao i cijeli outfit i parfem je bitan detalj jer može pokvariti ukupan dojam, stoga budite oprezni u vašem izboru.

Ako su vaš izbor ipak slatki parfemi, vi ste više ljetni i proljetni tip osobe, što znači da ste veseli i naglašavate svoju zabavnu i nježniju stranu osobnosti. Ako pak ne znate kakav parfem bi vam odgovarao, posavjetujte se pri kupnji u parfumerijama sa stručnim osobama, koje će na prvi pogled znati kakav parfem će vam u potpunosti odgovarati. Također, vaš parfem podsjećat će vas i na neka mjesta na kojim volite biti, npr. šetnja šumom, ili rivom uz blagi povjetarac. Vaš odabrani parfem zapravo odgovora u potpunosti vašem karakteru, vašoj osobnosti, i stvarima koje volite raditi. Odražava vašu dominatnost, jačinu karaktera, ponašanje. Uvijek budite pažljivi pri nanošenju parfema, jer ako ga nanesete u većoj količini moglo bi se desiti da odbijete ljude oko sebe. Parfem je najbolje nanijeti odmah nakon tuširanja na zapešća vaših ruku i iza ušiju jer će se tada najbolje upiti i osjećati.

Nikad ne trljajte ruku od ruku jer tako ubijate mirisne čestice u vašem parfemu. Odaberite parfem u skladu sa vašim godinama. Ako ste stariji ne izabirite parfeme koji su ipak namjenjeni mlađoj populaciji. Pitajte prodavača u parfumeriji o osobinama parfema, notama koje sadrži i uvjerite se da je to doista savršen za vas. Mlađoj populaciji, posebno djevojkama preporučujemo razigrane, slatke, cvijetne parfeme koji će naglasiti vašu mladost i veselje. Izbjegavajte one s oštrijim notama koji su ipak za ozbiljnije i starije žene.

Zapamtite da vaš parfem govori mnogo o vama, stoga nastojte izabrati onaj koji će doista pokazati vašu pravu stranu.

Hesus Attor – Señorai

Na stranicam izdavačke kuće Geenger Records možete poslušati i besplatno skinuti novi album od originalnog riječkog benda Hesus Attor. Ovaj zanimljiv bend vuče glazbene utjecaje od rocka i metala do etna i ambijentalne muzike i stapa u prepoznatljivi zvuk. Hesus Attor planira i turneju na kojoj će promovirati novo izdanje, pa se potrudite doći na vama najbliži koncert.